Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 10: Hướng chỉ tay

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 10: Hướng chỉ tay

Cầu thủ bóng chày Củ Cải mỗi lần chỉ tay hướng nào sẽ đánh bóng về hướng đó. Trên giường thì sao? :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 10: Hướng chỉ tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.