Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 11: Lạnh nhạt boy

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 11: Lạnh nhạt boy
6 tháng 9 ngày hoàn toàn không đụng đến người yêu? Anh chàng này đang gặp phải vấn đề gì?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 11: Lạnh nhạt boy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.