Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 12: Tập cơ bụng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 12: Tập cơ bụng

Gái đẹp 100% là động lực duy nhất để anh em tập cơ bụng 6 múi cũng như tập GYM chăng? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 12: Tập cơ bụng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.