Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 14: Muỗi chích

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 14: Muỗi chích

Đó là lý do bạn không nên để những thứ giống như tóc trên cơ thể mình mọc quá dài. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 14: Muỗi chích
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.