Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 15: Chó dữ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 15: Chó dữ

Chó dữ nhưng lại thích màu hồng, sao lại có giống chó quái đản thế nhỉ? :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 15: Chó dữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.