Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 16: Đãng trí

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 16: Đãng trí

Một anh chàng vừa xấu trai vừa đãng trí (hay quên) thì có gì thu hút chị em phụ nữ? :(
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 16: Đãng trí
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.