Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 18: Món quà lạ lùng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 18: Món quà lạ lùng

Củ Cải đi rừng gặp được cô cán bộ Y tế tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch và được tặng 2 món quà lạ lùng, đó là gì?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 18: Món quà lạ lùng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.