Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 19: Bàn tay thần thánh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 19: Bàn tay thần thánh

Thanh niên Củ Cải với bàn tay siêu phàm và thần thánh là xoa bóp chỗ nào thì chỗ đó sẽ to ra, thích quá nhỉ? =3=
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 19: Bàn tay thần thánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.