Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 2: Ma nữ phòng 507

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 2: Ma nữ phòng 507
Một lần đi thuê phòng, Củ Cải dù biết là căn phòng mới có lời đồn ma quỷ hiện hồn về mỗi đêm nhưng vẫn thuê vì giá rẻ. Chuyện gì sẽ xảy ra ngay đêm đầu tiên chuyển đến?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 2: Ma nữ phòng 507
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.