Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 20: Chỉ ôm và ngủ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 20: Chỉ ôm và ngủ

Khi hẹn hò khuya, đôi tình nhân Kim Chi và Củ Cải không ai về phòng nấy mà "về chung một phòng", chuyện gì sẽ xảy ra? @_@
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 20: Chỉ ôm và ngủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.