Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 21: Chia sẻ mạng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 21: Chia sẻ mạng

Bạn có thể chia sẻ mạng 3G giữa 2 máy điện thoại với nhau đấy! :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 21: Chia sẻ mạng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.