Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 22: Lười như con gái

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 22: Lười như con gái

Có phải con gái là chúa lười hay không? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 22: Lười như con gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.