Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 24: Vòi hoa sen

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 24: Vòi hoa sen

Chiếc vòi tắm hoa sen với thiết kế cực độc, bạn có muốn có một chiếc như thế không? ._.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 24: Vòi hoa sen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.