Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 25: Hình dạng 'cái ấy'

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 25: Hình dạng 'cái ấy'

Mỗi người đàn ông đều có "kiểu dáng riêng" của mình, vậy kiểu dáng của bạn đang là gì? :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 25: Hình dạng 'cái ấy'
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.