Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài
Phái nữ tuy là phái yếu nhưng cũng luôn muốn hơn thua với những người con gái khác, và họ sẽ phân thắng bại, cao thấp dựa trên tiêu chí gì đây? ._.
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.