Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 4: Siêu nhân Củ Cải

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 4: Siêu nhân Củ Cải

Giờ thì đã biết siêu nhân cũng giống như người bình thường mà thôi. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 4: Siêu nhân Củ Cải

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.