Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 6: Đánh lạc hướng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 6: Đánh lạc hướng

Khi gặp gấu dữ bạn nên làm gì? Nằm im hay chạy trốn? @_@
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 6: Đánh lạc hướng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.