Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book

Bảo bối mới của Doraemon: Một cuốn sách khi mở trang nào thì mỗi cô gái sẽ hiện ra, nhưng chỉ hiện phần đầu thôi. ._.
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.