Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call

Chắc chắn ai cũng đã từng một lần gọi điện video cho gấu rồi, nhưng có những tác dụng mà bạn có thể chưa biết. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.