Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 9: Hình nhân thế mạng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 9: Hình nhân thế mạng
Hình nhân thế mạng cho một người là khi làm gì với hình nhân, thì người đó cũng sẽ nhận được một điều tương tự, quá nguy hiểm phải không? @_@
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 9: Hình nhân thế mạng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.