Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 27: Hình dạng "cái ấy" (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 27: Hình dạng "cái ấy" (2)

Quỹ đạo khôn lường của quả bóng thể hiện hình dáng của "cái ấy", rất đơn giản và dễ hiểu. :3
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 27: Hình dạng "cái ấy" (2)

Các bạn có thể xem thêm truyện tương tự nhưng dành cho nam ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.