Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 28: Công dụng của kéo

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 28: Công dụng của kéo

Giờ mới biết chiếc kéo cũng có công dụng làm mọi thứ trở nên sexy và gợi cảm hơn. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 28: Công dụng của kéo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.