Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)

Nếu hoạ sỹ là nữ, đàn ông sẽ phải chịu đựng điều gì? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.