Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)

Nếu hoạ sỹ là nữ, đàn ông sẽ phải chịu đựng điều gì? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.