Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 30: Cái nhìn thiện cảm

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 30: Cái nhìn thiện cảm

Giữa hàng trăm kiểu nhìn khác nhau, thì kiểu nhìn nào thiện cảm nhất? Kiểu nhìn nào phản cảm nhất? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 30: Cái nhìn thiện cảm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.