Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 32: Món quà cầu hôn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 32: Món quà cầu hôn

Món quà quan trọng ở chỗ nó giúp ích được gì cho người được tặng. :3
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 32: Món quà cầu hôn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.