Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 33: Món quà ngày 8/3

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 33: Món quà ngày 8/3

Ngày quốc tế phụ nữ đến rồi, bạn đã có món quà 8 tháng 3 nào cho gấu chưa? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 33: Món quà ngày 8/3
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.