Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 34: Hai nháy

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 34: Hai nháy

Không phải ai cũng đủ sức khoẻ để làm liên tiếp 2 lần, ngay cả trâu bò cũng chỉ một lần rồi gục thôi, truyện bựa Hàn Quốc mà. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 34: Hai nháy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.