Silent Horror chap 2: Cuộn giấy vệ sinh

Silent Horror chap 1: Cuộn giấy vệ sinh

Đằng sau mỗi thứ quen thuộc đề ẩn chứa một điều gì đó đáng sợ vô cùng...

Silent Horror chap 1: Cuộn giấy vệ sinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.