Silent Horror chap 3: Nỗi sợ hãi

Silent Horror chap 2: Cuộn giấy vệ sinh

Nỗi sợ đôi khi đến từ những điều vô cùng nhỏ nhặt...

Silent Horror chap 3: Nỗi sợ hãi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.