Silent Horror chap 5: Món quà noel

Silent Horror chap 4: Món quà noel

Đừng bao giờ hù doạ người khác, điều đó khiến người ta cảm thấy không vui, mà không vui là có chuyện đấy. -_-
Silent Horror chap 4: Món quà noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.