Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 35: Cách nhìn sự vật

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 35: Cách nhìn sự vật

Cách nhìn sự vật, sự việc và hiện tượng trong kim chi cu cai bo moi sẽ giúp chúng ta yêu đời hơn rất nhiều. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 35: Cách nhìn sự vật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.