Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 36: Trong rủi có may

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 36: Trong rủi có may

Nỗi đau của người này lại là niềm vui của người khác. :))
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 36: Trong rủi có may
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.