Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Phụ nữ có thể làm 2 nháy được, còn đàn ông thì sao? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Xem thêm phần trước của truyện này ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.