Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Phụ nữ có thể làm 2 nháy được, còn đàn ông thì sao? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 37: Hai nháy (2)

Xem thêm phần trước của truyện này ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.