Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 38: Vương quốc tí hon

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 38: Vương quốc tí hon

Những con người tí hon sẽ làm gì kim chi cu cai đây? :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 38: Vương quốc tí hon
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.