Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 39: Tưới cây

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 39: Tưới cây

Dù gái hay trai mỗi khi cần là phải tưới cây. :))
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 39: Tưới cây
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.