Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 40: Chào buổi sáng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 40: Chào buổi sáng

Mỗi buổi sáng thức dậy, có những thứ to ra và có những thứ nhỏ lại... :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 40: Chào buổi sáng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.