Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 42: Dán ảnh thần tượng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 42: Dán ảnh thần tượng

Ai mà không từng dán ảnh thần tượng của mình lên tường đâu? Hãy cho tôi xem cánh tay của các bạn! :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 42: Dán ảnh thần tượng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.