Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 44: Đâm chọt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 44: Đâm chọt

Cuộc sống là những lần đâm chọt vào nhau... :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 44: Đâm chọt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.