Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 45: Quần chip thần kỳ

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 45: Quần chip thần kỳ

Có ai còn nhớ chiếc túi thần kỳ của Đô rê mon không? :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 45: Quần chip thần kỳ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.