Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

Ông bà nói cấm có sai: "Muốt giệt cỏ phải giệt tận gốc"! :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.