Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc

Ông bà nói cấm có sai: "Muốt giệt cỏ phải giệt tận gốc"! :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 46: Triệt cỏ tận gốc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.