Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 47: Đôi môi xinh xắn

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 47: Đôi môi xinh xắn

Ánh mắt và đôi môi ấy, tôi khát khao được có nó. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 47: Đôi môi xinh xắn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.