Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 48: Vòi hoa sen (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 48: Vòi hoa sen (2)

Tôi phải quỳ lạy chiếc vòi tắm hoa sen này rồi đấy. -_-

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 48: Vòi hoa sen (2)

Mời các bạn xem phần liên quan trước ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.