Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 54: Món ăn ngon

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 54: Món ăn ngon

Một món ăn ngon được tạo ra bởi những bàn tay khéo léo. :3
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 54: Món ăn ngon
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.