Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 55: Vòi sen đa năng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 55: Vòi sen đa năng

Mỗi chiếc vòi tắm hoa sen đều có rất nhiều chức nâng ẩn mình trong nó. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 55: Vòi sen đa năng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.