Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 56: Thuật ẩn mình

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 56: Thuật ẩn mình

Là con trai lúc nào cũng thiệt thòi hết mà... :(
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 56: Thuật ẩn mình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.