Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 57: Ý nghĩa "tình yêu"

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 57: Ý nghĩa "tình yêu"

Đã bao giờ bạn băn khoăn L-O-V-E là gì không? :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 57: Ý nghĩa "tình yêu"
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.