Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 58: Nỗi lo của con gái

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 58: Nỗi lo của con gái

Cứ mỗi tháng, con gái lại có một nỗi lo sợ, càng lo sợ hơn khi đã có người yêu nữa... :(
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 58: Nỗi lo của con gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.