Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 59: Kem đánh răng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 59: Kem đánh răng

Bôi kem đánh răng cũng là một nghệ thuật đấy chứ. ^^
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 59: Kem đánh răng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.