Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 60: Hái nấm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 60: Hái nấm

Muốn hái nấm to thật đâu có đơn giản. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 60: Hái nấm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.