Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 61: Nhường chỗ trên xe bus

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 61: Nhường chỗ trên xe bus

Là người đàn ông, phải lịch sự nhường chỗ cho phụ nữ ở những nơi công cộng. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 61: Nhường chỗ trên xe bus
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.